😎 இந்த சீக்ரெட்ட யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க ! Amazing Google, Chrome Tricksஇவ்வளோ நாள் இது தெரியாம போச்சே !! Amazing Google, Chrome Tricks

Codes to play Dino Game in Google :

chrome://dino»
Runner.instance_.playingIntro = true
Runner.instance_.playingIntro = false
Runner.instance_.gameOver = function(){};
Runner.instance_.setSpeed (100);

Music Credits :
Song: Ikson – Lights (Vlog No Copyright Music)
Music promoted by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/bqk80OOCxOQ

Welcome To Minutes Mystery. The World OF Mystery Videos. This Is the Final Destination Of Funny Facts, Strange Facts, unknown Facts, Mystery Facts. Hope You Will Enjoy Our Videos.